Senin, 19 Maret 2012

MUJUKH TEPOKH


MUJUKH TEPOKH
Oleh : Seem R. Canggu



Cekhita ini dibuat dalam bahasa Lampung Sai Batin khas Batu Brak, karena itu mohon maaf bagi sidang pembaca yang tidak mengerti, namun demikian merupakan suatu kehormatan bagi penulis apabila ada yang akan menterjemahkan cerita ini kedalam Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Asing, sepanjang tidak mengubah isi dan alur cerita. salam


Pekon sikuk
Di pekon sikuk wat babbai tuha nunggu lamban jama umpu na sanak bai lunik umukh 10 tahun gekhal na Isun, lamban sai ni tunggu tian khua ngedok genalungan bekhak, jadi mingan ti tanom hubi kayu, mendikha, cabi, tiyung khik sai bakhih-bakhih na, sekhatta matik manuk, itik khik kambing. Mawat mujawoh jak lamban wat munih sabah cutik, diunggak ni sabah wat kebun kahwa, sehingga ni tian khua mubatin, cukup mengan, dapok meli pakaian, dapok munih nyegok duit cutik-cutik, Isun nyegok ko duit na dilom jan panggakh, mana jan panggakh tisani jak pekhing bulat sai temon mubalak khik khadu miyang.
 

Mendikha tanoman ni Isun
Isun khajin nulung Tamong na, nguyun ko genalungan, mahau itik khik manuk, khanno munih nguyun ko kambing, mana Isun ngehakhap suatu waktu dapok haga midokh-midokh mid kota, ngeliak khik kekhippak palas ngeliak jan lapah (escalator) maklum ki di pekon sikuk so, kuk listrik makkung ngedok api lagi ki sai bakhih na.

Bela khani, minggu munih taliyu, bulan buganti bulan, tahun munih bubalin, Isun tambah balak tanno umukh na khadu 14 tahun, duit khadu tikumpul, tian khua Tamong na nyappai ko hajat saka yaddo midokh mid kota, sampai di khelaya balak tian khua cakak mubil bis sai gekhal na Mujukh Tepokh, pas mubil khadu lapah, Tamong Nyasiop jama Isun, Isun api gekhal ni mubil hijjo? Syukur Isun pandai ngebaca cutik mana Isun jak nitawai khik na, hana Isun jama Tamong na : Mujukh Tepokh Mong.
Lain khanno Tamong hani Babai tuha, tantu sai mujukh tepokh so, mujukh semangkung mati Tamong khadu kesipak cakak mubil, kintu Tamong mu jo ngelulih api gekhal ni mubil hijjo, mana haga  guai cekhita jama Minan mu kak ya mulang jak hematang, khupa na Babbai tuha salah paham. Palas ngimut Isun ngucak ko jama Tamong na ki gekhal ni mubil so yaddo Mujukh Tepokh, Tamong lalang lunik palas kehanjak’an, mujukh niku pandai ngebaca Isun, khappa haga laju kham khua ki mak ngedok sai pandai ngebaca, dilom hati na Tamong nyussol mawat nyekula ko Isun, padahal tumbai Isun pengatu-pengatu tekhok sekula, kidang mana khang sekula mujawoh jadi Tamong na mak ilingan haga nagan ko Isun lapah tenggalang pekhulang sekula.

Tamong ni Isun lagi mekhun
Sappai di Tanjungkakhang Isun jama Tamong na mid di Mal Kartini, pas haga kukhuk khangok, Tamong na gugokhan, pudak na pucat khik begattung hedon di culuk ni Isun, Isun tekejud khik ngelulih jama Tamong na, mengapi niku Mong bang injuk kekhabaian? Isun bacak tok ko kita kukhuk, lamban hijjo ngedok penunggu, no khangok na bukak tenggalan, khanno hani Tamong na. Mak api-api Tamong timbal ni Isun, cekhita ni Isah khik ku senangun khangok na bukak-kebok tenggalan senangun utomatis, oh khanno hani Tamong sai khadu mulai paham.

Sappai di lom, tian khua nyuba cakak jan lapah, khaggoh cakak telu, pak kali, mak begawoh riang nihati ni tian khua muppu dikala sinno, manom khani tukhun tian khua khadu haga mulang, si Tamong mastiti ko khangok sai unjak aneh na lagi, di khangok sinno kukhuk bakas luakh jadi babbai, kukhuk  sai ngukha luakh jadi metuha. Ngeliak Tamong na ngelagok, Isun ngelulih, ngeliak api niku Mong? Tamong na nimbal, Isun dang ni khedik’i khangok sinno kanah celaka, Isun haga ngeni pandai bahwa khangok hinno mawat hak ngeba nyadang ya ngukhau Tamong na kukhuk kidang Tamong mak haga, akhir na Isun kukhuk tenggalan, mak mubeni jak Isun kukhuk, khangok sinno bukak luot hak luakh Bakas tuha, mekik Tamong palas ngedakok bakas tuha sinno, Isun, Isun no kakhu khadu ku halang, dang kukhuk juga haku, jo jadi na niku bekhubah mejadi bakas tuha, palas si Tamong hiwang ngungnguk, gegerlah Mal Kartini, ngeliak Bakas tuha Jama Babbai tuha sedakok’an.

Isun lagi nyilau sabah
Isun sai khadu khaggoh luot, tekejud ngeliak Tamong na sedakok’an jama bakas tuha, geluk-geluk ya nakhik ko Tamong na, mengapi niku Tamong, ija do kita mulang, wakhah ni Isah, Isun ngeni pandai Tamong na,  khangok hinno gekhal na lift, khaggoh cakak  tenggalan, jinna so nyak kukhuk cakak mid diunggak, pas nyak sappai diungak Bakas tuha sai kakhu so khaggoh, api guai ni Tamong bang ngedakok-dakok ya? Hehehe kidang lumaian ya Mong, Isun ngegukhaui Tamong na, sementara Tamong na kelioman.

Sappai di lamban khadu debingi, khadu jak sembahyang maghrib, Isun lagi di dapukh, Tamong na mukhau Isun, Isun ija pai niku mid dija, yu Mong hani Isun khik palas ngandos Tamong kahut na. Injuk gekhal ni mubil ya Isun Mujukh Tepokh, kak kita jak usim kahwa kita midokh luot, sapa pandai dapok petungga sai haga guai uppu Bakas ku, hihihi hani Tamong palas ngangas khik palas mutokh ko sugi na. Nah tanno gilikhan ni Isun mesuluh pudak na nahan liom.

Minak muakhi seunyin na, kakalau wat hikmah sai dapok tiakuk jak cekhita cutik sinno, kittu wat sai pandai khik palas haga ngedandan tata bahasa na, sikindua muhanjak. 
Cekhita hijjo khadu timuat di FB grup Majalah Nyuara & grup Payu kham cawa Lappung,
kidang ki foto-foto na ngilu jak Tamong Google & EGC. (SRC)

1 komentar: